Nazorg

Nazorg

Nazorg

Voor veel nabestaanden begint het rouwproces pas echt na de uitvaart. In deze tijd kan een gedenksteen, of een gepersonaliseerd juweel enige troost bieden.

U kan ons hiervoor vrijblijvend contacteren.

  • Graf-, columbarium- als urneveldstenen.
  • Gedenkstenen met spreuk of foto in verschillende soorten materialen. 
  • Ashouders
  • Asjuwelen
  • Juwelen met vingerafdruk
  • Fotokaders, indien gewenst met asbuisje
  • Bloemwerk: zijde en echte bloemen


Enaos           

Onmiddellijk na de aangifte van een overlijden krijgt u van ons gratis toegang tot uw familieruimte via het online platform van Enaos.
Via de familieruimte kan u een volledige bundel met documenten terugvinden. Deze kan u gebruiken om alle formaliteiten en praktische zaken te regelen na het overlijden.
Deze formulieren zijn al ingevuld, enkel de bestemmeling dient nog door u aangevuld te worden.
Dit is een grote hulp want na het overlijden van een familielid zal u met deze documenten al heel wat administratieve en financiële instellingen op de hoogte kunnen brengen.
Enaos voorziet documenten betreffende de notaris, bank, verzekeringsmaatschappij en de leveranciers van gas, water en elektriciteit ...
Tevens kan u ook andere basisdocumenten in de familieruimte terugvinden zoals, rouwbrief, foto’s, prentje, akte van overlijden, rouwregister ...
Deze familieruimte kan u ook zelf delen met andere familieleden.

 Enaos is een bijkomende service, gratis aangeboden door Uitvaartzorg Cromboom.

Legacio

Een nalatenschap staat voor vele mensen gelijk met het onbekende. Een kluwen van praktische, administratieve en juridische procedures en plichten die zich opdringen op het slechtste ogenblik. Wat moet ik doen, hoe en binnen welke termijnen?
Op wie kan ik rekenen?
Legacio is onze betrouwbare partner die bijstand en advies geeft in het kader van de administratie, praktische en juridische verwerking van een nalatenschap.
Dit betekent in de eerste plaats dat zij zich inzetten om op een snelle en vlotte manier te communiceren met onze families.
U krijgt gratis advies - telefoon Legacio 02 / 320 23 18
Op het einde van dit gesprek wordt u geheel vrijblijvend de mededeling gemaakt van wat Legacio voor u nog meer kan betekenen, dit tegen een totale en vaste prijs.
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is men niet verplicht beroep te doen op een notaris voor het opstellen van een eigenhandig testament of aangifte van nalatenschap – dit is tevens van toepassing indien er onroerend goed bij betrokken is. Legacio is gemiddeld 20% goedkoper dan een notaris.

https://www.legacio.be/nl

02 320 23 18

De administratie is een extra gratis service die u aangeboden krijgt door Uitvaartzorg Cromboom.


Nazorg
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x